Test na COVID-19 Częstochowa DRIVE THRU - koronowirus - auto

Regulamin z dnia 01.10.2020 zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań  na obecność wirusa SARS-CoV-2

&1 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sklep/Serwis – serwis internetowy pod adresem www.testynacovid.com lub www.testynacovid.czest.pl , za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę na wykonanie świadczeń zdrowotnych w postaci pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz wykonanie badań laboratoryjnych testem Shanghai Focusgen Biotechnology LC – Novel coronavirus (2019-nCoV) Real-Time PCR KIT lub Cepheid Xpert® Xpress SARS-CoV-2 lub innym posiadającym certyfikat CE IVD.

Zakupione świadczenia medyczne są wykonywane przez spółkę współpracującą tj. VITO-MED Sp. z o.o.  z  siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Radiowa 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000237912, NIP: 631-24 – 60-476, REGON: 240133028 , współpracującą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 1. 2. Usługodawca– ALFAMEDICA sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie (42-218) przy ul. Kilińskiego 166 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394189, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 5732835385 .
 2. Użytkownik– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia.
 3. Spółka Współpracująca– oznacza spółkę VITO-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Radiowa 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000237912, NIP: 631-24 – 60-476, REGON: 240133028 , współpracującą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 4. Badania / Testy – badanie laboratoryjne na obecność wirusa SARS-CoV-2 testem Shanghai Focusgen Biotechnology LC – Novel coronavirus (2019-nCoV) Real-Time PCR KIT lub Cepheid Xpert® Xpress SARS-CoV-2 lub innym posiadającym certyfikat CE IVD, wskazane na stronach www.testynacovid.com i www.testynacovid.czest.pl , stanowiące usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.
 1. Punkt Pobrań – punkt zlokalizowany na terenie parkingu przy ul.Kilińskiego 166 w Częstochowie (42-218).
 2. Indywidualny Kod (identyfikator zamówienia)– indywidualny numer przypisany jednorazowo do określonego wyniku badania pojedynczego Użytkownika
 1. Regulaminz dnia 01.10.2020– oznacza niniejszy Regulamin, dostępny na stronach www.testynacovid.com i www.testynacovid.czest.pl
 2. Konto– nieodpłatna usługa elektroniczna, zabezpieczona indywidualnym loginem i hasłem wskazanym przez Użytkownika, umożliwiająca zakup badań oraz zebranie wywiadu w formie formularza osobowego niezbędnego do zarejestrowania badania.
 3. a) Założenie Konta wymaga podania następujących danych:
 • Imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • data urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania (przebywania),
 • numer telefonu,
 • data ostatniego kontaktu z osobą zarażoną,
 • Adres e-mail (login),
 • Hasło;
 1. b) złożenia oświadczeń o następującej treści:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w pkt a) powyżej przez spółkę ALFAMEDICA sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie (42-218) przy ul. Kilińskiego 166 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394189, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 5732835385 dla celów niezbędnych do zawierania umów za pośrednictwem Konta.
 • Akceptuję Regulamin Sklepu;
 1. c) posiadania adresu e-mail.

Użytkownik może zakończyć korzystanie z Konta poprzez przesłanie prośby drogą mailową
z adresu podanego przy zakładaniu Konta na adres: info@testynacovid.com lub info@testynacovid.czest.pl
Niezależnie od powyższego, Użytkownik zakładający Konto może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail i/lub numer telefonu wskazany przy zakładaniu Konta.

 1. Usługa Pobrania – oznacza usługę polegającą na pobraniu materiału niezbędnego do wykonania badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 przez wykwalifikowany do tego personel medyczny
 2. Podmiot świadczący Usługę Pobrania – oznacza spółkę VITO-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Radiowa 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000237912, NIP: 631-24 – 60-476, REGON: 240133028

&2

Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:
a) Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i określa warunki

&3

Użytkownik za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zawarcia drogą elektroniczną umowy o wykonanie badania na obecność wirusa SARS-CoV-2.

&4

Badanie laboratoryjne na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonane są przez wykwalifikowany do tego personel medyczny testem Shanghai Focusgen Biotechnology LC – Novel coronavirus (2019-nCoV) Real-Time PCR KIT lub Cepheid Xpert® Xpress SARS-CoV-2 lub innym posiadającym certyfikat CE IVD.

&5

Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zawierać Umowę w następujący sposób:

 1. Użytkownik klika przycisk „Wykonaj Test na COVID-19”
 2. Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu podaje następujące dane:
  a) Imię i nazwisko;
  b) Adres e-mail;
  c) numer PESEL
  d) data urodzenia
  e) numer telefonu
  f) adres miejsca przebywania (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)
  g) data ostatniego dnia kontaktu z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testy na obecność wirusa SARS-CoV-2
 3. Użytkownik składa oświadczenia, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i akceptuje Regulamin

Niezależnie od powyższego Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia, nowych usług i innych informacji marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu wskazany przy zawieraniu umowy.

 1. d) Użytkownik może kupić badanie tylko w swoim imieniu i na użytek własny lub jako opiekun prawny osoby małoletniej bądź ubezwłasnowolnionej.
 2. e) Użytkownik  w zakładce „KOSZYK”:
 • po dokonaniu wyboru badania i podaniu danych osobowych,
 • akceptacji Regulaminu z dnia 01.10.2020r,
 • potwierdzeniu chęci zakupu wybranych badań,
 • akceptacji regulaminu,

ma możliwość zawarcia umowy z Usługodawcą na wykonanie wybranych badań zgodnie z niniejszym Regulaminem i cennikiem obowiązującym na stronie www.testynacovid.com lub www.testynacovid.czest.pl

 1. f) Jeżeli Użytkownik zakupił badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2, na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila zawierający informację o czynnościach niezbędnych do realizacji zlecenia.

&6

Ceny badań podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, podatki, cła oraz wszelkie inne składniki. Klient ma możliwość uiszczenia ceny płatnością w systemie „Przelewy24” w ramach następujących usług:
6.1. kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
6.2. ePrzelewy – Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium – Płatności Internetowe.
6.3. ePłatności – Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Crédit Agricole, Raiffaisen Bank Polska S.A.

Jeżeli Użytkownik uiścił opłatę za badania na adres e-mailowy Użytkownika Sklep przesyła e-maila z potwierdzeniem płatności. Potwierdzenie płatności należy wydrukować i mieć ze sobą w dniu badania.

&7

Sklep na maila wysyła wygenerowany na podstawie wpisanych przez Użytkownika danych osobowych formularza osobowy.  Formularz zostanie przekazany do spółki współpracującej tj. VITO-MED Sp. z o.o.  z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Radiowa 2 w celu realizacji usługi medycznej. Jednocześnie użytkownik ma obowiązek go wydrukować i zabrać ze sobą w dniu badania w celu przekazania kopii w Punkcie Pobrań wraz z potwierdzeniem płatności za zakupione badanie.

&8

 8.1. Wszystkie ceny za badania są w Sklepie cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.

8.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik ma możliwość otrzymać fakturę, za wykonywane badania , zgłaszając chęć otrzymania faktury:

 • w wersji papierowej – z uwagi na względy bezpieczeństwa personelu Usługodawcy faktura zostanie wysłana pocztą, na adres podany do wysłania faktury, w ciągu 14 dni od zgłoszenia chęci jej otrzymania przez Użytkownika
 • w wersji elektronicznej, na adres mailowy podany przy wypełnianiu formularza z danymi osobowymi, w ciągu 14 dni od zgłoszenia chęci jej otrzymania przez Użytkownika

8.3. Paragony za zrealizowane usługi pozostają w Alfamedica Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 166 w Częstochowie. Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i personelu Alfamedica Sp. z o.o. paragony pozostają do odbioru w rejestracji 30 dni od dnia wykonaniu badania.

&9

W celu wykonania badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy udać się na parking przy ul. Kilińskiego 166 , 42-218 Częstochowa wraz z następującymi dokumentami:

– potwierdzenie płatności za zakupione badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2 w e-Sklepie

– wygenerowany wypełniony, wydrukowany przez Użytkownika formularz z danymi osobowymi

– dokument tożsamości ze zdjęciem.

&10

Pobranie materiału biologicznego do Badania wykonywane jest od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonego harmonogramu znajdującego się na stronie Sklepu.

&11


Użytkownik ma prawo zrealizować badania objęte zakupem, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu. Po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku nie wykonania powyższych badań, Użytkownik nie otrzyma zwrotu uiszczonej ceny, a w/w badania nie będą zrealizowane. 

&12

Użytkownik odbiera wyniki Badań w formie elektronicznej – poprzez zalogowanie się do platformy eLaborat, prowadzonej przez spółkę współpracującą, do 48 godzin od chwili pobrania materiału biologicznego do Badania. Instrukcja odbioru wyników badań wraz z indywidualnym kodem zlecenia, przypisanym jednorazowo do określonego wyniku badania pojedynczego Użytkownika,  zostanie przekazana przez spółkę współpracująca w dniu badania.

&13

Badania wykonuje osoba dysponująca wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami do wykonywania świadczeń medycznych, współpracująca z Alfamedica Sp. z o.o. w zakresie realizowania świadczeń medycznych na rzecz pacjentów Alfamedica Sp. z o.o.

&14

Do czasu wykonania badań zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy na podstawie niniejszego regulaminu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu, bez podania przyczyn, przed rozpoczęciem usługi. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie drogą elektroniczną, wysyłając maila z informacją o odstąpieniu na adres info@testynacovid.com lub info@testynacovid.czest.pl . Uiszczona kwota tytułem ceny zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona zgodnie z § 4.

&15

W razie nie wykonania badania (pomimo pobrania materiału niezbędnego do wykonania w/w badań) Usługodawca zobowiązany jest umożliwić ponowną próbę pobrania materiału bez pobierania dodatkowych opłat zwrócić kwotę odpowiadającej cenie za niewykonane badania.

&16

Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji. Rozpatrzenie ich następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

&17

 1. Sklep korzysta z plików cookies.

Polityka prywatności Alfamedica sp. z o. o.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest:

ALFAMEDICA Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 166,
42-218 Częstochowa
W – 24 000000178927
KRS 0000394189 REGON 242650093
NIP 5732835385

mob: +48 781 754 455
tel: (34) 314 71 07
fax: (34) 314 53 22
e-mail: info@testynacovid.com i info@testynacovid.czest.pl

Administrator oświadcza, że dane zbierane są wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów. Udostępnione dane przetwarza zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane zbierane są jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych:
adres: 42-218 Częstochowa, ul. Kilińskiego 166
adres e-mail: krzysztof.wrona@alfamedica.med.pl
tel: +48 781 754 455

Cele przetwarzania danych:

 • W formularzu osobowym znajdują się następujące pola do uzupełnienia:
  imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, Imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania (przebywania), data ostatniego kontaktu z osobą zarażoną.
 • Dane te zbieramy w celu umożliwienia komunikacji z Tobą oraz na potrzeby rejestracji przed wykonaniem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2
 • Dane pozyskane w ten sposób wykorzystujemy również w celach marketingowych w oparciu o odrębną zgodę, aby móc dostosować naszą ofertę specjalnie dla Twoich potrzeb.
 • Prowadzenie działalności opiera się również na stałym udoskonalaniu usług, dlatego w oparciu o pozyskane dane wykonujemy okresowe pomiary statystyczne.

Podstawy prawne przetwarzania danych

 • realizacja usług medycznych
 • świadczenie usług drogą elektroniczną – Twoje dane są niezbędne do świadczenia usługi
 • marketing i cele analityczne
 • pozostałe cele – uzasadniony interes administratora danych , dochodzenie swoich roszczeń z tytułu łamania innych przepisów względem Alfamedica sp. z o. o.

Odbiorcy danych

 • Osoby upoważnione przez naszych Pacjentów, lub sami Pacjenci
 • Alfamedica sp. z o. o.
 • Dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
 • Podmioty świadczącym usługi prawnicze,
 • Podmioty świadczącym usługi archiwizacji dokumentacji medycznej,
 • Inne podmioty i organy upoważnione na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Podmioty z którymi Alfamedica sp. z o. o. zawarła Umowę powierzenia danych
 • Dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu.

Okresy przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązku zarejestrowania usługi medycznej i jej dalszej realizacji . Kryteria ustalania okresów przechowywania Twoich danych osobowych zawarte są w odrębnych przepisach prawa (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie

W zakresie usług Alfamedica sp. z o. o. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych, statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Inne podmioty współpracujące z Alfamedica sp. z o. o. przetwarzają dane przez okres konieczny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odrębnych Umowach.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych

prawo do sprostowania, usunięcia (w określonych przypadkach) lub ograniczenia przetwarzania danych

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu skorzystania z powyższych praw Alfamedica sp z o. o. udostępnia następujące kanały komunikacji:

Forma pisemna:

ALFAMEDICA Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 166,
42-218 Częstochowa

Poczta elektroniczna:
e-mail:  info@testynacovid.com i info@testynacovid.czest.pl

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji na stronie www urzędu.

Pliki cookies i inne technologie

CZYM SĄ PLIKI COOKIE

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego testynacovid.com i www.testynacovid.czest.pl  stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego  www.testynacovid.com i www.testynacovid.czest.pl  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach serwisu internetowego testynacovid.com i www.testynacovid.czest.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.alfamedica.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.alfamedica.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Reklama

Alfamedica sp. z o. o. informuje, że w ramach prowadzonej działalności marketingowej korzysta z usług GOOGLE Inc. w zakresie możliwości systemu reklamowego AdWords

https://adwords.google.com/home/

Zasady ochrony prywatności, dostępne są pod adresem : https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

&13

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest zabronione.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
  b) zmiany możliwości technicznych; oraz
  c) zmiany przepisów prawa;
  w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Alfamedica Sp. z o.o. usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
 4. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
Miejsce pobrania próbki do testu na korona wirusa w Częstochowie ul Kilińskiego na parkingu
Instrukcja wykonania testu genetycznego Real-Time PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2